Podstawowe struktury danych w R

Na podstawowe struktury danych w R składają się m.in:
– wektory (vectors)
– listy (lists)
– macierze (matrices)
– faktory (factors)
– ramki (data frames)
– macierze wielowymiarowe (arrays)

Wektory pozwalają przechowywać obiekty tych samych klas.

Listy pozwalają na więcej niż wektory i można w nich zapisać różne typy obiektów.

Można stworzyć macierz nadając atrybutowi dim wymiary wektorowe.

Zamiana miejscami kolumn z wierszami to transpozycja macierzy. Wykonać ją można korzystając z funkcji t.

Jeśli chcemy dowiedzieć się jaka jest składnia funkcji zawsze możemy sięgnąć po Help wpisując znak zapytania przed funkcją, którą chcemy użyć np: ?t

Macierz można utworzyć używając słowa kluczowego matrix. Poniżej przykład z użyciem funkcji rep, która replikuje elementy podane jako pierwszy argument, ilość razy podaną jaki drugi argument.

W celu znalezienia elementów spełniających zadane kryterium w macierzy można posłużyć się funkcją which().

Kolejną podstawową strukturą danych w R to faktory. Służą one do reprezentacji danych kategorycznych lub, używając nomenklatury programistycznej, są typu enum. Poniżej przykład faktora z wielkościami np. mały, średni, duży.

Ostatnim z podstawowych typów w R to data frames. Popularne ramki danych pozwalają na przechowywanie różnych typów danych w kolumnach. Kolumny są wektorami o równej długości.

Poniżej sposób tworzenia rameki.

Funkcję which można również zastosować, gdy chcemy, aby zwracane przez nią wartości również były zapisane w macierzy.

Leave your comment: