Archive

Cykl eksperymentu Data Science

Danologia, bo tak nazywa się interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca zbiory danych do wnioskowania i wyciągania spostrzeżeń, związana jest z wykorzystaniem statystyki, eksploatacją danych, uczeniem maszynowym, wiedzą dziedzinową, a na końcu prezentacją danych i wyciągniętych wniosków. (more…)

Pandas is pandas

Pandas jest popularną biblioteką w Pythonie służąca do analizy danych. Aby zacząć z niej korzystać, wystarczy zainstalować środowisko np. Jupyter oraz rozpocząć kod od importu biblioteki Pandas. (more…)

Podstawowe struktury danych w R

Na podstawowe struktury danych w R składają się m.in:- wektory (vectors)- listy (lists)- macierze (matrices)- faktory (factors)- ramki (data frames)- macierze wielowymiarowe (arrays) Wektory pozwalają przechowywać obiekty tych samych klas. (more…)